Studentevent

Schools Out, Kalmar Garden Party, Introduktion & sittningar.
Att börja studera ska vara kul och vi gör allt för studietiden ska vara så rolig det möjligtvis går. Samarbeten med linnékåren samt studentföreningar har möjliggjort allt från sittningar till Kalmar Garden Party genom åren.